آدرس

زنجان, مجتمع ادارات, خیابان حر, پشت ساختمان شماره 2 شرکت گاز, کانون وکلای دادگستری زنجان کد پستی: 4513733674

ایمیل:  mail[At]zanjanbar.ir
تلفن:   3 – 33412300 024
فکس:  33412304 024