صفحه نشریه های کانون

اعضای کمیسیون های کانون

معرفی اعضای هیئت مدیره

سابقه تشکیل کانون و..

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian…
    
  • Create a new word list…
 • Copy

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره          مهدی خلیلی               

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Norwegian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

نایب رئیس

اصغر رحمانی

عضو اصلی و بازرس

محمود برجی

عضو اصلی و منشی

مسعود ندیرخانلو

عضو اصلی

محمدباقر مهدیون

بانک سوالات آزمون
دانلود تمامی سوالات آزمون وکالت سال های گذشته
بیشتر
آرا وحدت وریه
مطالعه و دانلود آرا وحد وریه ها
بیشتر
مقالات
شامل تمامی مقالات متشر شده توسط اعضای کانون وکلای دادگستری استان زنجان
بیشتر
عنوان
توضیحات
عنوان
توضیحات
اطلاعات بیشتر