عضویت اعضای کانون وکلای دادگستری زنجان  اطلاعات بیشتر →

گزارش تصویری از کوهپیمایی همکاران

گزارش تصویری از کوهپیمایی همکاران

گزارش تصویری از کوهپیمایی همکاران

صبح جمعه مورخه 1399/04/13 کوهپیمایی با حضور جمعی از همکاران برگزار شد.

یادآور می گردد،این برنامه با هماهنگی کمیسیون رفاه و ورزش کانون،جمعه هر هفته از ساعت 6:30 دقیقه صبح از کنار سد گاوازنگ برگزار می گردد.