عضویت اعضای کانون وکلای دادگستری زنجان  اطلاعات بیشتر →

مصوبه کمیسیون کارآموزی در خصوص نحوه تهیه گزارشات حقوقی و کیفری به خاطر شیوع بیماری کرونا

مصوبه کمیسیون کارآموزی در خصوص نحوه تهیه گزارشات حقوقی و کیفری به خاطر شیوع بیماری کرونا

مصوبه کمیسیون کارآموزی در خصوص نحوه تهیه گزارشات حقوقی و کیفری به خاطر شیوع بیماری کرونا