عضویت اعضای کانون وکلای دادگستری زنجان  اطلاعات بیشتر →

ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۸ کانون زنجان

ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۸ کانون زنجان

ظرفیت پذیرش سال ۱۳۹۸ کانون زنجان

برابر تصمیم کمیسیون موضوع ماده یک کیفیت اخذ پروانه وکالت و اعلام کانون وکلای دادگستری زنجان ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در سال 1398 مجموعاً 60نفر به تفکیک 42 نفر برای سهمیه آزاد و 18 نفر برای سهمیه ایثارگران خواهد بود.