عضویت اعضای کانون وکلای دادگستری زنجان  اطلاعات بیشتر →

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری زنجان(سهميه ایثارگران)

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری زنجان(سهميه ایثارگران)

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری زنجان(سهميه ایثارگران)اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری زنجان(سهميه ایثارگران)


با ياری خداوند متعال، با توجه به اعلام نتايج از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور و اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران (اسكودا) ، اسامی پذيرفته شدگان سهمیه آزمون مورخ 1397/09/09داوطلبان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری زنجان به شرح ذيل اعلام می گردد. پذيرفته شدگان جهت ثبت نام می بايست با همراه داشتن اصل مدارك ارسالی خود در فرم ثبت نام از تاريخ 98/01/20لغايت 98/01/22از ساعت 8/30الی 13به شرح ذيل کانون وکلای دادگستری زنجان به نشانی: زنجان، مجتمع ادارات، پشت ساختمان شماره 2شرکت گاز، خیابان حرّ، کانون وکلای دادگستری زنجان مراجعه نمايند. بديهی است عدم مراجعه در موعد تعیین شده به منزله انصراف می باشد.

تذکر مهم:
1- قبولی قطعی و ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان منوط به ارائه اصول اسناد ، بررسی و احراز شرایط مقرر قانونی توسط کانون می باشد.
2- داوطلبانی که به نتيجه آزمون اعتراض دارند می بایست با تهيه پرینت از کارنامه خود ، در تاریخهای 17و 18فروردین 98جهت تکميل فرم اعتراض به دفتر کانون وکلای دادگستری زنجان مراجعه نمایند.
3- مدارك لازم برای ثبت نام عبارتست از : عکس 12( 3* 4قطعه) – تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات – کارت ملی – مدرك تحصيلی – کارت پایان خدمت یا معافيت دائم برای آقایان از هر کدام یك نسخه
کارنامه قبولی در آزمون وکالت- اصول اسناد مربوط به استفاده از سهميه ایثارگران.
4- ارائه اصول کليه اسناد و مدارك مندرج در بند 3همزمان با ثبت نام الزامی است.

 

دانلود اطلاعیه به صورت PDF