تبریک سال نو

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

 

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

 

ادامه مطلب...