اطلاعیه ها

در سال یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج در حوزه قضائی استان زنجان بیش از شصت نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشتند و به علت اقتضاء موقعیت تشکیل کانون وکلای دادگستری زنجان و به منظور تشکیل کانون مزبور، آگهی انتخابات هیأت کانون وکلای حوزه دادگستری استان زنجان، در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ در شماره ۱۱۷ روزنامه مردم نو زنجان منتشر گردید

ادامه مطلب...

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم میرساند:نظر به ضرورت شرکت در دوره آموزش رایانه

ادامه مطلب...

برابر اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست ، مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ...."

ادامه مطلب...
Scroll to top