یکشنبه, 23 آذر 773 ساعت 09:27

حسن برجی

اطلاعات تکميلي

  • جنسیت: مرد
  • نام و نام خانوادگی: حسن برجی
  • تلفن همراه: 09125420301
  • محل اشتغال: خرمدره
  • وضعیت اشتغال: مشغول به کار
  • تلفن دفتر: 02435538420
  • آدرس دفتر: خرمدره- روبروي دادگستري
  • شماره پروانه وکالت: 153ز
Scroll to top