?>

جلسه پرسش و پاسخ مورخ 23 شهریور 94

مراسم اختبار 91

دیدار اعضای محترم هیأت مدیره با ریاست محترم دادگستری ابهر و وکلای محترم شهرستان ابهر مورخ 93/10/6

مراسم افتتاح کانون

مراسم تحلیف و روز وکیل 92(مورخ 92/12/7)

Scroll to top